Nigdy Was nie zapomniimy ! 1. Jan Ostański
 2. Jerzy Adamczak
 3. Józef Balicki
 4. Tadeusz Puszcz
 5. Jan Kondrak
 6. Marian Walentyn
 7. Bolesław Kaniuga
 8. Marian Kłokow
 9. Józef Kowalski
 10. Janusz Litwińczuk
 11. Zenon Podsiadło
 12. Piotr Stolarczyk
 13. Stanisław Ślepko
 14. Józef Kowalczyk
 15. Teresa Ozimek
 16. Paweł Ciemięga
 17. Julian Cur
 18. Stanisław Kupiec

Jan Ostański

      Dnia 24.06.1985 roku z naszego grona odszedł w wieku 58 lat

Kolega

Ś.P.  Jan Ostański


      Jeden z inicjatorów i założycieli Koła Łowieckiego "ROGACZ" w Hrubieszowie, pełniący funkcję prezesa w początkowym okresie istnienia koła, prawy myśliwy i wspaniały człowiek o wysokiej etyce i pełen wiary w istnienie więzi z Naturą.

Niech św. Hubert prowadzi Cię przez Krainę Wiecznych Łowów      Z naszego grona odszedł dniu 09.10.2006 nasz

Kolega

Ś.P. Jan Kondrak


       Długoletni członek Naszego Koła, nauczyciel który swoją pasję przekazywał uczniom, ucząc młodzież poszanwnia natury. Myśliwy, który na pierwszym miejscu stawiał etykę i tradycję łowiecką, będącu wzorem do naśladowania wielu nowo wstępujących kolegów.

Niech św. Hubert prowadzi Cię po ostojach niebieskich


Marian Walentyn

    29.01.2007 roku odszedł na zawsze z naszego grona w wieku 73 lat

Kolega

Ś.P. Marian Walentyn


       Długoletni członek naszego koła, lekarz medycyny, pełniący w kole funkcje sekretarza i skarbnika. W zmarłym straciliśmy etycznego myśliwego, oraz wspaniałego towarzysza łowów.

Niech Mu szumi knieja, a jej melodia tuli Go do wiecznego snu


Józef Kowalczyk

     Z żalem i smutkiem zawiadamiamy że 4 sierpnia 2009 roku odszedł do Krainy Wiecznych Łowów nasz

Kolega

Ś.P. Józef Kowalczyk

Jeden z założycieli i wieloletni prezes Koła Łowieckieo Nr.14 "Rogacz" w Hrubieszowie, sędzia Sądu Łowieckiego w Zamościu, przewodniczący Okręgowej Rady Łowieckiej w Zamościu, entuzjasta łowiectwa i działacz PZŁ, odznaczony "Złomem". Prawy myśliwy i towarzysz łowów.

Niech Knieja wiecznie szumi nad Jego mogiłą


Teresa Ozimek

       Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22 grudnia 2013 odeszła z naszych szeregów koleżanka


Ś.P Teresa Ozimek

Jedyna diana w naszych szeregach, która w pełni dodawała do naszego męskiego grona ciepła i wyrozumiałości kobiecej a swoim uśmiechem i poczuciem humoru rozbrajała najbardziej zagożałych dyskutantów na zebraniach kołą.

Niech Knieja wiecznie szumi nad Jej mogiłą


Paweł Ciemięga

         Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 13 stycznia 2014 roku. zmarł śmiercią tragiczną nasz kolega Paweł Ciemięga       Zarząd i członkowie koła Nr. 14 "ROGACZ" rodzinie zmarłego składają najgłębsze wyrazy współczucia matce Teresie i naszym kolegom myśliwym ojcu Janowi, oraz bratu Marcinowi.

Ś.P. Pawła Ciemięgi

Niech św. Hubert prowadzi Cię przez Krainę Wiecznych Łowów


Stanisław Kupiec

      Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 07.11.2016 odszedł do Krainy Wiecznych Łowów
wieloletni członek naszego koła, kolega

Ś.P. Stanisław Kupiec

Niech Knieja wiecznie szumi nad Twoją mogiłą !


Strona w budowie

Na górę strony